رنگ آمیزی واحد کار

هدف : پرورش ادراک دیداری فضایی. افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس. پرورش مهارت ابراز وجود. شناخت رنگ ها. رشد مهارت های حرکتی. ابراز خلاقیت.

 

 

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

تلفن : ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار : ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما