فعالیت های روزانه پیش دبستان 2

فعالیت روز سه شنبه ۹۷/۵/۱۶

 

کاردستی ماشین

 شعر خوانی

زبان عمومی

بازی ببین و…

کلاس شطرنج

 

? فعالیت های روز یکشنبه۹۷/۵/۱۴?  

 کلاس موسیقی عمومی آموزش ریتم خوانی

کلاس شطرنج-تمرین شعر

واحد کار آموزش کوچک و بزرگ

کار دستی پنگوئن

قصه:جشن تولد جوش جوش

بازی آزاد و گروهی

بازی با عروسکهای دستی ونمایشی

? فعالیت های روز شنبه۹۷/۵/۱۳?  

 برنامه عمو سارنگ

آموزش شعر خرگوش

کلاس ژیمیناستیک

بازی در حیاط

بازی با جورچین ها

کار با قیچی( جوجه)

فعالیت روز سه شنبه ۹۷/۵/۹

کارگاه سفال( کاسه درست کردند)

 نقاشی آزاد- کلاس شطرنج

واحد کار تفاوتها

بازی نخ ومهره – شعر خوانی

بازی مو وگربه

جشن تولد ایلیا عزیز

فعالیت روز دوشنبه ۹۷/۵/۸

 

ژیمیناستیک( یه میز پا شکسته)

 شعر خوانی

واحد کار ( مسیر یابی)

آموزش نقاشی (جوجه)

بازی با جورچین های ساختمانی

قصه خوانی (لی لی لجبازه-سنجو پشیمان می شود)

فعالیت روز یکشنبه ۹۷/۵/۷

آموزش شعر ماهی

کارگاه کار دستی (ماهی)

موسیقی عمومی

آموزش قرآن

زبان تخصصی

بازی با جورچین ها

فعالیت روز شنبه ۹۷/۵/۶

برنامه عمو سارنگ
 تمرین شعر
کاربا آبرنگ
خمیر بازی
واحد کار مسیریابی
زبان عمومی
کلاس ژیمیناستیک
زبان تخصصی

فعالیت روز چهار شنبه ۹۷/۵/۳

 

ورزش و بازی درحیاط

آموزش شعر

کاربا کاغذ رنگی (توت فرنگی)

رنگ آمیزی واحد کار

بازی با اسباب بازیها

 آموزش قرآن با اشاره

فعالیت روز سه شنبه ۹۷/۵/۲

 

ورزش و بازی درحیاط

 آموزش شعر (یه ماهی ویه اردک)

کارگاه کاردستی(قاب عکس)

رنگ آمیزی واحد کار

کلاس شطرنج

 

 فعالیت های روز دوشنبه ۹۷/۵/۱

ژیمیناستیک(حرکت گهواره)

 رنگ آمیزی با سفال

کاربا پولک

صندلی بازی

بازی با جور چین ها و اسباب بازی ها وشعر خوانی قصه خوانی ( پینو کیو)

 فعالیت های روز یکشنبه ۹۷/۴/۳۱

واحد کار ماز

کلاس موسیقی (آموزش زبان)

کلاس شطرنج

رنگ آمیزی حیوانات با آبرنگ(قورباغه)

کارگاه سفال (گل درست کردند)

زبان تخصصی

بازی حل معما حیوانات

تمرین شعر

 فعالیت های روز شنبه ۹۷/۴/۳۰

برنامه عمو سارنگ
یاد دادن شعر زرد آلو
رنگ آمیزی واحد کار
مربی زبان عمومی آمدند
 بازی با تخته چوبها
 بازی با جور چین های ستاره ای
 ژیمیناستیک تمرین حرکات قبلی
مربی زبان تخصصی آمدند.

 

فعالیت های روز چهارشنبه ۹۷/۴/۱۳

ورزش

بازی در حیاط

تمرین شعر

کار با قیچی(اشکال هندسی)

بازی با اسباب بازیها

قصه باب اسفنجی و پاتریک

فعالیت های روز سه شنبه۹۷/۴/۱۲

کار با رنگ انگشتی

آموزش نقاشی با دایره(خرسی)

بازی در حیاط

تمرین شعرها

کلاس شطرنج

بازی با لگوها (خانه سازی)

فعالیت های روز دوشنبه۹۷/۴/۱۱

شعر تابستان یاد داده شد(زمین و هوا چه داغند…)
ژیمیناستیک( خرچنگ به جلو و دنده عقب)
کارگاه کار دستی(خرگوش)
 رنگامیزی واحد کار تابستان(شنا بازی)
بازی با جور چین ها

         

 فعالیت های روز یکشنبه۹۷/۴/۱۰

بازی و ورزش در حیاط

نقاشی روی مقوا در حیاط

رنگامیزی ماشین سفالی

بازی با لگو

آشنایی با مربی و کلاس موسیقی

کلاس شطرنج

کارگاه نقاشی

قصه خوانی ( دوستی موش و کلاغ)

 فعالیت های روز شنبه۹۷/۴/۹

برنامه عموسارنگ (ورزش-شعر-بازی)

تمرین شعر تابستان

ژیمیناستیک(خرچنگ دنده عقب)

زبان عمومی( شعر انگلیسی- رنگها)

کولاژ قایق

خمیر بازی

 

برنامه هفتگی پیش ۲

ایام هفته ۸:۳۰-۷ ۹-۸:۳۰ ۱۰-۹ ۱۰:۳۰-۱۰ ۱۱-۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰-۱۱ ۱۲-۱۱:۳۰
شنبه تحویل/ورزش موسیقی عمو سارنگ و صرف صبحانه ژیمیناستیک صرف میان وعده زبان انگلیسی کارگاه خمیر بازی ترخیص و صرف ناهار
یکشنبه تحویل/ورزش صرف صبحانه کارگاه سفال صرف میان وعده کارگاه شعر خوانی وقصه بازی نخ ومهره ترخیص و صرف ناهار
دوشنبه تحویل/ورزش صرف صبحانه ژیمیناستیک صرف میان وعده کارگاه نقاشی و واحدکار بازی در حیاط ترخیص و صرف ناهار
سه شنبه تحویل/ورزش صرف صبحانه کارگاه نقاشی صرف میان وعده کارگاه کولاژ و کاردستی خلاق بازی های گروهی و دسته جمعی ترخیص و صرف ناهار
چهارشنبه تحویل/ورزش صرف صبحانه زبان انگلیسی صرف میان وعده کار باقیچی نمایش عروسکی و بازی با اسباب بازی ها ترخیص و صرف ناهار

فعالیت های روز شنبه مورخ    ۹۶/۷/۲۹

 

تمرین شعرها

رنگ آمیزی کتاب هوش

واحد کار بهداشت

کشیدن نقاشی

زبان تخصصی

بازی های گروهی

قصه خوانی حسنی ما شاد شد

فعالیت های روز یکشنبه مورخ  ۹۶/۷/۳۰

 

ورزش صبحگاهی

تمرین شعرها و قرآن

کار چاپ با دست ( گلدان گل )

رنگ آمیزی واحد کار تربیتی سلام کردن

بازی های گروهی ( عمو زنجیرباف و ما گل ایم ما سنبل ایم )

 

فعالیت های روز دوشنبه مورخ  ۹۶/۸/۱

 

ورزش صبحگاهی

کتاب ریاضیات (مفاهیم باز و بسته)

ژیمناستیک (حرکت قورباغه)

زبان عمومی (تدریس از کتاب بخش ۲)

کار با آبرنگ

بازی نخ و مهره (هماهنگی چشم و دست)

زبان تخصصی

فعالیت های روز سه شنبه مورخ ۹۶/۸/۲

ورزش صبحگاهی + نیایش + صرف صبحانه

کار با آبرنگ

رنگ آمیزی – سفال

جشن تولد پارسا

داستان خوانی

نقاشی مربوط به داستان

فعالیت های روز چهارشنبه مورخ  ۹۶/۸/۳

 

ورزش صبحگاهی

برنامه عموقصه گو (در مورد آقا پستچی و نامه)

آموزش قرآن (همراه بازی – آیه ۳ سوره فلق)

کلاس ورزش باستانی

بازی اسباب بازی ها (بازی آزاد و گروهی)

فعالیت های روز شنبه مورخ  ۹۶/۸/۶

 

ورزش صبحگاهی – بازی فرشته ها

آموزش واحد کار پاییز – ویژگی های این فصل

کولاژ با کاغذ رنگی

کتاب هوش (تفاوت ها)

بازی کششی (طناب و توپ)

بازی پرش از حلقه ها

زبان تخصصی

ژیمناستیک

فعالیت های روز یکشنبه مورخ ۹۶/۸/۷

ورزش صبحگاهی

تمرین جهت E برای سنجش بینایی

رنگ آمیزی مربوط به آن

رنگ آمیزی واحدکار مربوط به پاییز

وسیله برای رفتن در زیر باران (چتر) کار با پولک

بازی با جورچین ها – بازی هر کی شکلک درآره

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

تلفن : ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار : ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما