معاینه چشم

در ماه آذر دنیای حنانه پایگاه معاینه چشم بود . افتخار این داریم که در زمینه بهداشتی خدمتگزار باشیم تا بچه های سالم به جامعه تحویل دهیم

 

معاینه چشم

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

تلفن : ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار : ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما