مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصیلی مجموعه دنیای حنانه به قرار زیر است

متولدین۹۵/۰۷/۰۱ لغایت ۹۶/۰۶/۳۱ کلاس نوپا

متولدین۹۶/۰۷/۰۱ لغایت ۹۷/۰۶/۳۱ کلاس شیرخوار

متولدین تاریخ ۹۴/۰۷/۰۱ الی تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱ کلاس کودکستان

متولدین تاریخ ۹۳/۰۷/۰۱ الی تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱ کلاس پیش دبستانی ۱ 

متولدین تاریخ ۹۲/۰۷/۰۱ الی تاریخ ۹۳/۰۶/۳۱ کلاس پیش دبستانی ۲

متولدین تاریخ ۹۱/۰۷/۰۱ الی تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱ کلاس پیش دبستانی ۳

متولدین تاریخ ۹۰/۰۷/۰۱ الی تاریخ ۹۱/۰۶/۳۱ کلاس اول

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

تلفن : ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار : ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما