کارگاه آشپزی

بچه های گل مهد کودک دنیای حنانه در کارگاه آشپزی تابستانه .درست کردن بستنی یخی در قالب با آب میوه.خلاقیت امروز مهارت فردای کودکان ما .خرسندیم که در توانمندساختن فرزندان شما با مهارت عمل میکنیم.

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

تلفن : ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار : ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما