آموزش قایق نفتی

نوستالوژی : نوستالوژی اسباب بازی شاید باورتان نشود که با این قایق می توان ساعت ها کنار فرزندتان به تعلیم وتربیت بپردازیم. اسباب بازی گران قیمتی که کلی تکنولوژی دارد رابخریم ودر اختیار بچه ها قرار دهیم وخودمان به مسائل شخصیمان برسیم چه تاثیری مثبت بر روی آنان خواهد داشت؟ اما وسیله ای که ارزان قیمت است وپدر یا مادر را وادار به راه اندازی می کند وکودک نگاه مادر را میگیرد و توجه پدررا به خود جلب می کند . بسیار بسیار قابل ستایش است حقا که درآن علم – قصه تخیل – توجه و در نتیجه آینده ای روشن را رقم خواهد زد.

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

تلفن : ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار : ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما