هفته کتاب و کتابخوانی

روز ۹۸/۸/۲۴ را اختصاص می داریم به آموزش کتاب و فرهنگ کتابخوانی. بچه های دنیای حنانه هر کدام یک کتاب تهیه کردند و کتابخانه ای در دسترس کودکان قرار دادیم.

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

تلفن : ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار : ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما