کلاس شیرخواران

شیرخواران عزیز -چشم وچراغ مهد -آیندگان درخشان جامعه مفتخریم که کنارشما هستیم و رشد شما را می بینیم.

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

تلفن : ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار : ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما